Usluge produženog boravka
"Kod Bake"

• Vaspitno obrazovni rad sa učenicima od prvog do osmog razreda

• Profesionalna stimulacija i usmeravanje radi izrade doaćih zadataka i usvajanje radnih navika

• Stimulacija kognitivnih funkcija, kreativniost imaginacija, socijalizacija, samostalnost, timski rad

• Korišćenje svih najsavremenih metoda i tehnika učenja.

• Radionice za decu svih uzrasta (eksperimentalne)

• Časovi engleskog i francuskog jezika

• Usluge psihologa koje prate razvoj vašeg deteta i njegovog potencijala

• Profesionalna orijentacija za ucenike osmih razreda

• Obezbeđena hrana koju roditelji sami biraju na nedeljnom nivou

• Objekat sa portirom i video nadzorom

• Dvorište koje je opremljeno za potrebe naših korisnika

• Usluga dovođenja i odvođenja dece

Cenovnik usluga

OSNOVNI PAKET

• Izrada domaćih zadataka
• Učestvovanje u radionicama
• Obezbeđen obrok
• Usluga dovođenja i odvođenja

CENA: 13.000 RSD

SREDNJI PAKET

• Izrada domaćih zadataka
• Učestvovanje u radionicama
• Stimulacija i pracenje razvoja
• Učenje jednog stranog jezika
• Obezbeđen obrok (mogućnost biranja jela na nedeljnom nivou)
• Usluga dovođenja i odvođenja

CENA: 18.000 RSD

FUL PAKET

• Izrada domaćih zadataka
• Učestvovanje u radionicama
• Stimulacija i pracenje razvoja
• Individualni rad sa master pshilogom
• Učenje francuskog i engleskog jezika
• Obezbeđen obrok (mogućnost biranja jela na nedeljnom nivou)
• Savetodavni-instruktivni rad sa roditeljima
• Usluga dovođenja i odvođenja

CENA: 23.000 RSD